Beste gemeenteleden,

Het boekje Ontmoeten en Leren vol activiteiten en mogelijkheden voor het komende seizoen
kunt u hier  downloaden

U kunt uw geloof verdiepen en verbreden, uw sociale leven uitbreiden of oude contacten op peil houden, nieuwe ervaringen opdoen met oude verhalen en oude verhalen op vertrouwde wijze horen klinken.
Lees hierna over een heel aantal cursussen, gespreksgroepen, vieringen en andere bijzondere activiteiten en laat u inspireren. Het aanbod is divers, veelkleurig en ook heel vaak gezamenlijk.

Veel activiteiten zullen t.z.t. ook in Samen worden aangekondigd, maar houd de data vast vrij in uw agenda.
Achter elke activiteit staat vermeld vanuit welke wijkgemeente deze georganiseerd wordt. Daarbij staat DB voor De Brug, OK voor De Ontmoetingskerk, DK voor De Kern en DV voor De Dorsvloer.

We hopen u te ontmoeten!

Namens allen,
Ds. Marloes Meijer