cropped-Sitelogo

WIJKGEMEENTE “DE DORSVLOER” 

In de Dorsvloergemeente staat de veelkleurigheid, gesymboliseerd in de kleuren van de regenboog, centraal.
Het betekent ook dat de veelkleurigheid en verscheidenheid van mensen belangrijk is. God heeft mensen “verschillend” gemaakt!
Dat maakt dat er niemand “meer” is dan een ander of “beter”, wel “verschillend”!
In de Dorsvloer worden mensen in hun eigenheid geaccepteerd.
Acceptatie is het grondwoord van gemeente zijn.
De Dorsvloer wil een open veelkleurige gemeenschap zijn, die de uitdaging van die verscheidenheid aan wil gaan.
Daarbij staat “actie” centraal. Het is niet iets dat vanzelf gaat, er moet steeds weer aan gewerkt worden.

WIJKGEMEENTE “DE DORSVLOER” 

Kerkgebouw: De Dorsvloer, Zomerakker 415
Diensten: elke zondag om 10.00 uur

Kerkelijk werker: Mw. G. van der Linden
0181-453348 – geravanderlinden@dorsvloer.nl

Bezoek de website www.dorsvloer.nl