Unknown-1Het Kerkblad ‘Samen’ is een informatie- en communicatieorgaan van de Protestantse Gemeente te Spijkenisse.

Het kerkblad ‘Samen’ verschijnt (in de regel) 2-wekelijks.

Voor een nieuw abonnement of een adreswijziging kunt u terecht bij het kerkelijk bureau, e-mail kerkelijkbureau@pkn-spijkenisse.nl.

Voor meer informatie over het kerkblad: klik hier