rekeningnummersBij de Protestantse Gemeente Spijkenisse zijn verschillende bankrekeningnummers in gebruik:
Voor VVB (vaste vrijwillige bijdrage/actie Kerkbalans)
NL36 FVLB 0699 9461 31 t.n.v. Protestantse Gemeente Spijkenisse

Voor Solidariteitsbijdrage (jaarlijkse actie in september)
NL05 FVLB 0699 8422 20 t.n.v. Protestantse Gemeente Spijkenisse

 

 

Voor overige bijdragen (giften, facturen, etc.)
NL82 INGB 0000 5072 12 t.n.v. Protestantse Gemeente Spijkenisse

Voor Diaconie en ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Diaconie: NL20 FVLB 0699 8435 02 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Spijkenisse
ZWO: NL46 FVLB 0635 8110 06 t.n.v. Diaconie inz. ZWO Protestantse Gemeente Spijkenisse