Bij de Protestantse Gemeente Spijkenisse zijn verschillende bankrekeningnummers in gebruik:

Voor AKB/VVB: NL32 RABO 0373 7294 21 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse

Voor de Solidariteitsactie: NL66 RABO 0373 7293 91 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse Solidariteitskas

Voor de Diaconie: NL43 RABO 0373 7391 17 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Spijkenisse

Voor de Diaconie inz. ZWO: NL21 RABO 0373 7391 25 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Spijkenisse inz. ZWO

Voor het betalen van collectebonnen: NL54 RABO 0373 7294 13 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse Telcommissie PGS

Voor het kerkblad: NL76 RABO 0373 7294 05 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse Kerkblad Samen

Voor overige bijdragen (giften, facturen, etc.): NL82 INGB 0000 5072 12 t.n.v. Protestantse Gemeente Spijkenisse